CONTACTE  |  972.50.11.09 – 671.85.14.40

Nom (obligatori)

El teu e-mail (obligatori)

Tema

El teu missatge

Introdueix la imatge
captcha

PROTECCIÓ DE DADES

  D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament,  les dades personals proporcionades passaran a integrar-se en un fitxer titularitat de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil Figueres, amb NIF. G-55174973, mantenint-se en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada.

    L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil Figueres. presumeix que les dades introduïdes per vostè són correctes, exactes i veraços, en cas contrari Vostè serà el responsable de la inexactitud dels mateixos.

    La finalitat de la recollida d’aquestes dades és poder disposar de la informació necessària per a tramitar la seva consulta a través de la nostra plataforma web i així poder donar-li una resposta convenient.

    Així mateix, les dades facilitades poden usar-se per a poder proporcionar-li informació referent als productes i serveis que resultin ser del seu interès per correu electrònic o postal per part de l’Associació.

     Vostè disposa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la normativa vigent de protecció de dades, mitjançant escrit dirigit a Associació de Voluntaris de Protecció Civil Figueres: amb adreça al carrer President Kenndey 2 de Figueres, o mitjançant correu electrònic dirigit a protecciocivilfigueres@gmail.com, adjuntant en ambdós casos còpia del seu DNI.