Alzheimer, ajut 2.0

By |13:22|

Cada any al món 4,6 milions de persones seran diagnosticades de l´enfermetat de la memòria, l’Alzheimer. A mesura que la ciència avança en la investigació, la població afectada per aquesta dolència disposa de més anys per viure amb millor qualitat de vida.

En les primeres etapes de l’enfermetat mantenir la pròpia […]