Què cal fer en cas

d´emergència?

A continuació trobareu els consells d´autoprotecció a tenir molt en compte en cas de situacions d´emergència. Les condicions d´una situació d´emergència poden donar-se en moments molt diversos, en intensitats diferents i cal tenir present que poden afectar a persones amb altres necessitats: gent gran, infants, persones malaltes, animals domèstic.

Fent clic en cada un dels noms, accedireu al link on es detallen els consells, indicacions i recomanacions que es recullen a la pàgina web la Generalitat de Catalunya, en l´apartat de Protecció Civil.

ONADES DE FRED

SIMCAT, sismes

NEVADES I GLAÇADES

TEMPESTES I LLAMPS

          INUNCAT

           aiguats i inundacions

INFOCAT, incendis forestals